Tussen de oude gevels op het marktplein schuifelt Esmée mee met de andere mensen die in de vroege namiddag de uitgestalde koopwaar bekijken en betasten. Geroep om haar heen. De mensen, in de traditionele klederdracht van die tijd, de middeleeuwse broekrokken en wollen kledij, veel grijs en grauw, maar ook de herfstkleuren en hier en daar een fleurig geel, rood en blauw, zien er vaal, ongewassen en ongeschoren uit. Het volk, dat over het algemeen weinig geld heeft, beweegt zich tussen de mensenmassa, ooglustig op wat op een bijkomstige blijde toevalligheid berust. Neen, dan het vermaak! Wat doet afleiden van de honger en dorst en de drang naar het alcoholische verlustigen van geest en spiritualiteit. De domper op de pijn en het ongenoegen, het tenietdoen van de drang zich te ontheffen van het wereldlijke. Maar ook de edele mensen vermaken zich met het volk en het plezierige van het gebodene. Gewoon maar om te doen, de verveling te ontwijken en zich te verdiepen in blijheid door het leed van de mindere te bewonderen. De boeren en knechten, de marktkooplui aan de andere kant, hun koopwaren aanprijzend roepende en met lokkende stem de aandacht van vooral de edele en andere gelddragenden te trekken. Met het oogmerk zich aan het eind van de dag in vreugde terug te trekken in hun stee, het geld tellende onder het genot van een goede wijn of –in de meeste gevallen- een grote kroes bier. Dan kan de markt eens overgeslagen worden, een volgende keer. Maar de meesten onder hen zijn gebonden aan de ruilhandel, lopen stad en land af om een koopwaar aan de man te brengen zonder eraan te verdienen. De meesten
zullen moeten overleven en dat is ook wel aan te zien.

Paarden, koeien, varkens, kippen, dierengeblaat en mensengeroezemoes en geschreeuw alom haar heen. Zorgvuldig haar mantel schikkend, zodat haar geldbuidel niet te zien is, schuift Esmée enigszins met de massa mee, terloops haar blik te laten vallen op de uitgestalde waren. Zoals altijd weer, weinig van haar gading. De groenten en het fruit kunnen haar belangstelling niet wekken, eerder de stalletjes met de oude in inkt geschreven boeken welke in het geheim verhandeld worden. In deze tijd is het niet slim om openlijk je interesse te tonen voor de magische geschriften en de oude mystieke waarheden. Haar wijze geest kent de diepgaande spiritualiteit die tegen de gedwongen leer van de kerk ingaat.

De liefde voor de natuur die ze van kinds af aan in haar bezit heeft, haar geleerd de machten van de natuur en de hemel te respecteren. Dan is zij begiftigd met de gaven van de hemel. Gaven die de kerk niet durft te erkennen omdat zij uitstijgen boven hetgeen zichtbaar is en moet blijven. Voorzichtigheid is dus geboden, moeilijk vaak.Her en daar laat ze haar vingers strelend gaan over de glooiingen van houtsnijwerk en het geweven riet van manden en matten. Hoe kunstig de gedreven handarbeid van de werkers van de ateliers.

Geroep trekt haar aandacht. Een groep mensen staan om iets heen. Zij roepen en juichen en maken wilde gebaren. Dichterbij komende ziet Esmée dat in het midden van de joelende mensenmassa een vrouw staat. Zij wordt door een norse, gemeen ogende man aan haar haren vastgehouden. Haar gezicht vol angst en betraand van het huilen.

“Wie biedt er meer!!?” roept hij terwijl hij haar ruw aan d’r haren
omhoogtrekt en weer neerduwt. Zitten mag zij echter niet. “Wie biedt er voor
deze slavin?” roept hij weer…. Maar elk bod gedaan uit de menigte wordt
afgewezen. Er wordt geroepen en gespot. Een enkel niet serieus bod wordt lachend van de hand gedaan. Esmée kent de vrouw vaag en ze begrijpt niet waarom ze daar staat. Ze begrijpt uit het geroep van de mensen dat ze iets verkeerd gedaan heeft en ze zal een wrede dood moeten sterven. Steniging! Verbranding! Ophanging! De menigte raakt daar nog niet over eens.

Een gevoel van walging bekruipt haar doordat mensen zo kunnen genieten van zulke wreedheid. Ze genieten ervan!!! Haar gevoel van liefde en rechtvaardigheid, haar boosheid om de beestachtigheid van de mensen, brengt haar tot een spontane daad. Ze draagt onder haar jurk een tamelijk grote buidel met goudstukken er in bij zich, en roept dat ze 15 goudstukken voor haar biedt! Plots valt alles stil en alle blikken zijn nu op Esmée gericht. De man in het midden gebaart haar naar het midden te komen en er gaat een pad van mensen voor haar open.

Langzaam loopt zij naar het midden. De man vraagt haar waarom ze zoveel voor de vrouw overheeft. Ze zegt:”ik kan niet tegen deze afschuwelijke wreedheid!” De man begint bespottelijk te lachen en ook de menigte begint onmiddellijk
te roepen en te lachen. De man gebaart hen te stoppen, wat ze dan ook doen. Hij
komt heel dicht bij Esmée staan en zegt: ” als je die goudstukken niet bij je
hebt , wacht jou dezelfde doodstraf als haar!!” en wijst naar de angstige
vrouw. Esmée haalt haar buidel met goudstukken te voorschijn, maar in plaats
dat hij het accepteert en hen laat gaan lijkt hij kwaad te zijn. Kwaad omdat hij
zijn wreedheid niet kan voortzetten.

De mensenmassa is ondertussen gegroeid en de mensen beginnen “LEEUW!! LEEUW!!” te roepen. Vervolgens worden zowel Esmée als de vrouw vastgepakt door een aantal mannen en hardhandig meegenomen. De menigte achter
hun aan stromend worden ze gebracht naar een grote zaal waarin zich een kooi
bevindt met een kwaadaardige leeuw.

De man kijkt om zich heen er zich van overtuigend dat hij de aandacht heeft van de mensen menigte. Met luide stem zegt hij: “als je hand door hem afgebeten wordt is het een teken dat je slecht bent, of fout gehandeld hebt!!”

De angstige vrouw moet eerst. Ze huilt en smeekt maar ze kan zich niet verweren. Esmée draait haar gezicht weg, ze wil niet zien wat er gebeurt. De vrouw wordt gedwongen haar hand in het luikje te steken en ze wordt stevig vastgehouden. Esmée hoort de leeuw met een woest gebrul naar haar uithalen. Als ze haar ogen open doet ziet ze dat ze inderdaad gebeten is maar het is niet heel ernstig.

Teleurgesteld gejoel uit de menigte. De vrouw wordt weggehaald en dan word het luikje geopend voor Esmée. Ook zij probeert zich te verzetten, maar de mannen zijn veel sterker en haar hand wordt in het luik geduwd. Ze sluit haar ogen en bereidt zich voor op het ergste. Ze hoort het diepe gegrom van de leeuw, wat lijkt alsof het uit een diepe holle put komt. Maar dan… voelt ze zijn manen… Ze opent
haar ogen en ziet de leeuw tegen tegen haar hand aanstrijken net zoals een kat
kopjes geeft. Ze kroelt met haar vingers door zijn manen. De wrede man werd
buitenzinnig van kwaadheid en beveelt de andere mannen de leeuw op te jutten.

Ze steken en slaan de leeuw met stokken door de tralies, maar de leeuw kruipt in de verste hoek en haalt uit naar te stokken en de mannen. Ze lijken woest van
teleurstelling te zijn. Teleurgesteld. Omdat er geen bloed vloeit….

Plotseling wordt het stil en een welvarend uitziende man stapt de ruimte binnen. Hij draagt een mantel en zijn ogen stralen een zeker gezag uit. Iedereen schijnt respect voor hem te hebben en de menigte wacht af wat er gezegd gaat worden. Esmée staat naast de kooi en kijkt de man in zijn ogen aan. Met een fijne glimlach op zijn gezicht zegt hij op luide toon:” gezien het gedrag van de leeuw ben jij
gevrijwaard van alle kwaad en bederfenis!! Hier is recht geschied!” Vervolgens
wendt hij zich tot de menigte en zegt:” deze vrouw heeft geen kwaad in zich!
Hier kunnen jullie van leren!” Dan wendt hij zich weer tot Esmée en vraagt:” zeg mij, wijze vrouw! Welke gunst mag ik u geven?”

Esmée vraagt hem de leeuw en de vrouw vrij te laten en haar goud terug te geven. Zij vraagt te stoppen met deze wreedheden die zich steeds weer herhalen. De mensen lijken niet te leren en vervallen telkens in hun zelfde wrede en naar genot hunkerende egoïstische patroon. Ook vraagt zij of er meer gevangenen vrijgelaten mogen worden….

De man knikt langzaam en kijkt diep nadenkend. Dan haalt hij kaarten te voorschijn. Het zijn speelkaarten, maar lijken belangrijker. Een soort Tarot. Hij houdt ze met de vlakke hand voor Esmée en vraagt haar er één uit te kiezen.
Het is de kaart 27.

Hij zegt “jij krijgt van mij nog een gunst, omdat wat ik vandaag gezien heb
heel bijzonder is”. Esmée begrijpt hem niet. Dan zegt hij :”het getal 27
kun je bij elkaar optellen wat het getal 9 geeft. Je mag het ook splitsen in 2
en 7. Je mag daar een veelvoud van maken, je mag ze delen, een andere verhouding kiezen. Als de basis maar de 27 blijft. Het aantal waar jij op uit komt is het aantal gevangenen dat je mag vrijlaten.

Na een snel innerlijk beraad kiest Esmée de getallen van de wijsheid en het mededogen, geleid door het natuurlijke gevoel van liefde en rechtvaardigheid dat zij bezit.

Door uitsplitsing, scheiding, vermenigvuldiging, abstraheren en opnieuw te
verbinden komt ze op het getal 65. Ze zegt: “ik kom op dit getal, waarvan ik
33 vrouwen en 32 mannen wil vrijlaten….”

De man treedt met een korte buiging terug en geeft met een knik van zijn hoofd de wachters opdracht haar te begeleiden in de vrijlating van de gevangen. In de gevangenis aangekomen haalt zij eerst alle vrouwen die kinderen hebben er uit, zonder te vragen waarom ze daar zitten. Kinderen hebben tenslotte altijd hun moeder nodig en kunnen zonder hun moeder niet liefdevol en vredig in
veiligheid opgroeien.

Bij de mannen kiest zij de dieven, de smokkelaars en de veedieven eruit. De
kleine misdaden, die niet tot in eeuwigheid gestraft hoeven te worden. Ieder
mens moet opnieuw de kans krijgen zijn verkeerde daden goed te maken.

Maar ook de moordenaars, verkrachters en geweldenaars klampen zich aan haar vast. Hun ogen zijn woest, wraakzuchtig, donker en leeg. Slechts één man ging op zijn knieën voor haar liggen en smeekte haar om vergeving voor zijn daden. Want ook hij had geweld, verkrachting en moord gepleegd. Er is iets met hem, dat hem anders maakt dan de anderen. Zijn ogen betuigen zijn waarachtige spijt. Zijn
schuldbekentenis.. Esmée ziet in zijn ogen, de spiegels van de ziel, dat de man
werkelijke wroeging heeft! Hij heeft spijt van zijn daden en verwacht eigenlijk
niet meer dan daarvoor te boeten. Maar nu heeft hij de kans zich te herstellen
en de verschrikkelijke daden die hij heeft gepleegd, weer goed te maken. Esmée
ziet dat en haar sensitiviteit laat haar gewaarworden dat de man het werkelijk
meent. Dus ook hem verkiest zij vrij te laten…..

Het getal 65 is voltooid. Wanneer zij door de gevangenisgang terug loopt naar buiten, wordt ze uitgejoeld door de andere gevangenen omdat zij hem wel vrijlaat. Hij is toch immers ook een moordenaar? De andere moordenaars en verkrachters zien niet dat de man werkelijke spijt heeft, voor hen is hij hetzelfde. Ook de mensenmassa buiten is niet in staat deze verschillen te zien. Handen grijpen naar Esmée, links en rechts.

Wanneer zij eindelijk buiten is, staan zowel vrouw waar alles om begon én de vrijgelaten spijteling haar op te wachten. De vrouw bedankt haar als eerst en zegt:”ik heb wel verkeerd gehandeld en niet op de juiste manier geleefd. Ik zie dat nu ook in. Maar deze wrede straf zou ik niet verdiend hebben…”

De spijteling bedankt haar ook. Hij is heel ontroerd en in zijn ogen kan zij zien dat hij oprecht spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Emotioneel kust hij haar op het
voorhoofd en verdwijnt in de mensenmassa. Esmée glimlacht en ziet voor haar
geestesoog de man veel goede dingen doen. Ter rechtvaardiging van de wereld en de liefde voor de natuur en de hemel. Ze draait zich om en keert met rustige
passen terug naar waar ze vandaan komt…..

Yazi